ОТ СЪЩИЯ СЪБЕСЕДНИК

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“: Най-лесно е да се регулира ползването на парно в жилището чрез термостатичния вентил на радиатора

Елизабет Павлова, „Топлофикация София“: Най-лесно е да се регулира ползването на парно в жилището чрез термостатичния вентил на радиатора

Елизабет Павлова, говорител на „Топлофикация София“ ЕАД, в интервю за рубриката „Топлофикация на фокус“

20 Февруари 2020 | 15:00 | Радио "Фокус"

Елизабет Павлова, „Топлофикация“: Данните от топломера се изтеглят с преносими терминали и грешка не може да бъде допусната

Елизабет Павлова, „Топлофикация“: Данните от топломера се изтеглят с преносими терминали и грешка не може да бъде допусната

Говорителят на „Топлофикация“ – София Елизабет Павлова в интервю за предаването „Топлофикация на фокус“ на Радио „Фокус“ Водещ: Днес ще говорим за това как се сформират сметките на клиентите на „Топлофикация“. Казвам добър ден на говорителя на дружеството Елизабет Павлова. Елизабет Павлова: Здравейте. Водещ: Можем ли да кажем точно какъв е механизмът за формирането на сметките, които плащаме? Елизабет Павлова: Да. Вече отмина първият месец на настоящия отоплителен сезон, в който имахме включено отопление, така че вероятно нашите клиенти очакват с нетърпение да получат своите сметки през месец декември. За да обясним малко по-ясно за клиентите как изглежда формирането на техните сметки, трябва да започнем от времето и от начина, по който се засичат общите топломери в абонатните станции. Към нула часа на всяко първо число на месеца общите топломери запомнят какво количество енергия е било потребено в съответната сграда. Нашите служители изтеглят с преносими терминали данните от всеки един топломер, така че грешка поради недоглеждане или при въвеждане на данните ръчно не може да бъде допусната. Тоест ние гарантираме, че отчетите на общите топломери са напълно коректни и отразяват реалното потребление на всяка сграда. След това от отчетеното количество топлинна енергия се приспадат технологичните загуби в абонатната станция. Нашите клиенти знаят, че всички абонатни станции в столицата са рехабилитирани, модернизирани, така че технологичните загуби в тях са минимални. Но въпреки това ние отделяме, изваждаме от общото количество топлинна енергия тези технологични загуби и на практика клиентите ни могат да бъдат спокойни, че те заплащат единствено и само количеството, което реално е потребено от тях като топлинна енергия за отопление и за топла вода. Разбира се, тук трябва да изясним още един много важен елемент. В по-голямата си част, повече от две трети от нашите клиенти, получават ежемесечно прогнозни сметки за потребена топлинна енергия. Може би някъде малко над 20 000 наши потребители получават сметки по реално консумирана топлинна енергия. Тъй като това е европейска практика, все повече и повече сгради преминават към реален отчет. Нека да кажем какви са изискванията, за да може една сграда да премине към реален месечен отчет. Преди всичко трябва да бъдат монтирани уреди с възможност за дистанционно отчитане, както и водомери за топла вода с възможност за дистанционен отчет. По този начин, всеки месец топлинният счетоводител като отчита уредите, отчита реалното потребление на всеки един имот и клиентът получава реална сметка. Само да добавя още нещо – това е услуга, която се заплаща допълнително по ценоразпис на топлинния счетоводител и затова в отделни сгради е много трудно да се вземе такова решение, независимо че по-голямата част от хората вътре в тази сграда имат монтирани уреди за дялово разпределение с дистанционен отчет. Ще отворя една скоба, за да обясним още един детайл. Ако клиентите монтират единствено уреди за дялово разпределение с дистанционно отчитане на своите радиатори, а водомерите им за топла вода останат традиционните, тогава те ще получават всеки месец реалното потребление на топлинна енергия за отопление, тоест показанията от радиаторите. И в края на отоплителния сезон, тогава, когато се правят изравнителните сметки, ще бъде необходимо те да осигурят достъп до своите имоти, за да бъдат отчетени водомерите за топла вода и да се направи изравнителна сметка единствено за топла вода. Ако всички уреди са с възможност за дистанционен отчет, както и водомерите за топла вода, тогава изравнителна сметка според нормативната уредба не се прави. Това, разбира се, е едно много голямо облекчение за клиентите и се надяваме, че в следващите няколко сезона хората ще преминат към този вариант на отчитане на разпределение на топлинната енергия. И така ще бъдат решени всички проблеми, съмнения и недоволства по отношение на прогнозната сметка. Добре е да обясним на клиентите как изглежда въпросът с прогнозните месечни сметки. Нека да се върнем още веднъж към изравнителните сметки, които клиентите получиха през лятото тази година. Те отчитат периода от 1 май 2018 година до 30 април 2019 година. За това време нашите клиенти са потребили определено количество топлинна енергия за отопление и за топла вода, така че в изравнителните сметки, освен че е посочен реалният разход, е посочена още една много важна цифра – това е прогнозата, по която ще бъдат изчислявани сметките за следващия отоплителен сезон. Всеки един клиент като отвори изравнителната си сметка може да види какъв прогнозен процент е записан в тази изравнителна сметка. На тази база, отчитайки топлинната енергия според показанията на общия топломер, топлинните счетоводители на практика правят разпределението за всеки един имот. Разбира се, клиентите понякога в определени месеци потребяват повече, в други месеци потребяват по-малко, но всички тези колебания в потреблението се изравняват с изравнителната сметка. Това е реалното отчитане на тяхното потребление. По отношение на енергията за топла вода, нещата са малко по-прости. Пак в изравнителната сметка е посочено какво количество топлинна енергия за подгряване на гореща вода е използвал съответният имот. Това количество се разделя на 12 равни части, колкото са месеците в съответния период, и така всеки един клиент до голяма точност може да определи каква ще бъде неговата сметка. Разбира се, това количество енергия се умножава по действащата цена. Тоест клиентът би могъл да си направи с много голяма точност сметка горе-долу каква сума за топла вода ще заплати. Тук обаче трябва да отворим още една скоба и да напомним на нашите клиенти, че е изключително важно да имат монтирани водомери за топла вода. Все още в отделни имоти няма монтирани такива водомери, което означава, че се начислява, според изискванията на нормативната уредба, по 140 литра на човек в денонощие. Тоест представете си, че ако в един апартамент живеят 4 души, по 140 литра на денонощие, това прави една огромна сметка за топла вода. Водещ: Това е т.нар. изчисляване на база, нали така? Елизабет Павлова: Да, това е изчисляване на база. И тогава нашите клиенти се възмущават, казват: аз не мога да напълня басейн в моя апартамент, живеем само двама или трима човека. Да, това е така, защото няма монтиран водомер за гореща вода или водомерът, който е монтиран, е толкова стар, че той вече едва ли отчита коректно. Ето защо ние приканваме нашите клиенти всеки път, когато имаме възможност, напомняме да се монтират водомери за топла вода в сградите, в които няма такива. Освен това трябва да се знае, че по този начин потреблението на топла вода във всяко едно жилище е максимално коректно и точно. Все пак това е израз на коректност към останалите наши клиенти и към хората, които живеят в блока. Водещ: Благодаря ви за това участие. Говорителят на „Топлофикация“ Елизабет Павлова. Евелина БРАНИМИРОВА

5 Декември 2019 | 12:36 | Радио „Фокус“, „Топлофикация на фокус“