СВЪРЗАНИ НОВИНИ

Министър Десислава Танева: Всички, които се занимават с отглеждане на дива свиня трябва да са наясно, че този вирус вече е на територията на цялата страна

Министър Десислава Танева: Всички, които се занимават с отглеждане на дива свиня трябва да са наясно, че този вирус вече е на територията на цялата страна

София. Пролетта ще започнем таксация на дивата свиня, която ще бъде направена от външни специалисти от Лесотехническия университет, заедно с външни за България експерти, за да бъдем обективни. Мерки за биосигурност при дивата свиня няма. Това каза министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева в интервю за предаването „Сутрешен блок“ по БНТ. „Всички, които се зан...

24 Януари 2020 | 08:53 | Агенция "Фокус"

Парламентът прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност на първо четене

Парламентът прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност на първо четене

София. Парламентът прие промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност на първо четене, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Измененията са внесени от Министерски съвет и „за“ тях гласуваха - 108 народни представители, „против“ - 2 и „въздържали се“ - 32, с което те бяха приети. Предвидените промени касаят прилагането на ефективен официален контрол по отношение на неприложени профилактични ветеринарномедицински мерки, мерки за ликвидиране на възникнали болести и при проследяване на нерегистрирани животновъдни обекти и неидентифицирани животни. Промените са свързани и с облекчаване на режима за регистрация на личните стопанства. С промените се регламентират допълнителни задължения за собствениците и ползвателите на животновъдни обекти Те са свързани със спазване на изискванията за идентификация на животните и опазване на здравословното им състояние. Измененията касаят и спазване на изискванията за хуманно отношение към животните и документиране на движението от и към животновъдните обекти, както и създаване и изпълнение на програми за самоконтрол на болести и спазване на определени изисквания при населване на животновъдните обекти и прилагане на спешни мерки при констатиране на заразна болест в обектите. Регламентират се допълнителни задължения и за кметовете и кметските наместници. Съгласно текстовете те ще следва да предприемат мерки за намаляване на риска от възникване и разпространение на заразни болести по животните, а в случаи на възникване на такива, да оказват съдействие при прилагането на мерки за тяхното ограничаване и ликвидиране. Деница КИТАНОВА

23 Януари 2020 | 09:58 | Агенция "Фокус"

Министър Десислава Танева: Надявам се, че с всички промени в нормативната уредба България ще намали щетите от АЧС

Министър Десислава Танева: Надявам се, че с всички промени в нормативната уредба България ще намали щетите от АЧС

София. Надявам се, че с всички промени в нормативната уредба България ще намали щетите от АЧС. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева по време на представянето на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Надявам се и вярвам, че с приемането на всички промени в нормативната уредба, със стриктното изпълнение на всички нови задължения, България ще може да се справи значително по-успешно и да намалим щетите от това и в средносрочен план да вървим към изкореняване на заболяването. За всичко ново, което се случва в света по отношение на намиране на лечение, ние ще ви информираме своевременно. Всички предложения, които са в посоката на целите на това изменение, ние в дълбочина ще ги разгледаме. Всичко, което ще помогне да постигнем целите, ще бъде прието от нас“, допълни министърът. Деница КИТАНОВА

23 Януари 2020 | 09:52 | Агенция "Фокус"

Министър Десислава Танева: Малко над 69 млн. лв. е дала държавата за покриване на разходите и дейностите по превенция и унищожаване на огнищата на АЧС

Министър Десислава Танева: Малко над 69 млн. лв. е дала държавата за покриване на разходите и дейностите по превенция и унищожаване на огнищата на АЧС

София. Малко над 69 млн. лв. е дала държавата за покриване на разходите и дейностите по превенция и унищожаване на огнищата на АЧС. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева по време на представянето на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Тя уточни, че настоящата година са регистрирани две огнища, които са индустриални, след което в Центъра за оценка на риска са направени изследвания и проучвания за начина на проникването. „Върви нашият план, обявен есента на миналата година, по отварянето на всички мерки към животновъдите по програмата за развитие на селските райони. Всеки от тях според категоритяа ферма може да се подкрепи и да изпълни новите изисквания за биосигурността. Пет мерки, общият бюджет ,който се предоставя по тази линия на програмата за развитие на селските райони е близо 70 млн. евро. Единствено и само за животновъдите в посока биосигурност“, каза още министърът. Деница КИТАНОВА

23 Януари 2020 | 09:49 | Агенция "Фокус"

Министър Десислава Танева: Ще направим нова актуална таксация на дивеча, която ще стартира края на март

Министър Десислава Танева: Ще направим нова актуална таксация на дивеча, която ще стартира края на март

София. Ще направим нова актуална таксация на дивеча, която ще стартира края на март. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева по време на представянето на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, предаде репортер на Агенция „Фокус“. „Сега сме предприели мерки. С външни експерти от науката, и чуждестранни експерти по дивата свиня ще направим нова актуална таксация, която ще стартира края на месец март. Извън това и със системи, които работят в Германия. По отношение на контролиране на навлизане на заболяването Германия ползва различни системи с дронове за следене на ситуацията в граничните системи. Водим разговори за същите системи да ги приложим и тук по отношение на установяване на по-точен брой на дивата свиня. По отношение на домашната свиня, всичко, което следва да приложим можем да го приложим освен с излязлата наредба 44 с промените и с приемането на настоящия законопроект, който се предлага в момента на Народното събрание. Това ще доведе до най-важното за превенция на това заболяване – увеличаване и достигане на нови нива на биосигурност във всички стопанства“, каза Танева. По думите й става въпрос за индустриални ферми, фамилни ферми и лични стопанства. Тя поясни, че до пролетта те трябва да бъдат регистрирани по надлежния ред, какъвто предстои да бъде приет в промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност. „Изключително облекчен ред за хората и разбира се, безплатен. Така че това няма да ги натовари. Всеки, който иска да отглежда домашна свиня, според категорията стопанство е длъжен и ще трябва да го направи със съответната биосигурност, която е изрично разписана и в наредба 44 и в настоящия законопроект“, допълни още министърът. Деница КИТАНОВА

23 Януари 2020 | 09:44 | Агенция "Фокус"

Министър Десислава Танева: Намерените трупове на диви свине са около 400, депопулирани са 36 хил.

Министър Десислава Танева: Намерените трупове на диви свине са около 400, депопулирани са 36 хил.

София. Намерените трупове на диви свине са около 400, депопулирани са 36 хил. Това каза министърът на земеделието Десислава Танева по време на представянето на промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Тя отбеляза, че светът все още не се е справил в АЧС. "Това остава предизвикателство пред и науката във ветеринарната област и пред всички страни в света. Трангранично заболяване, което не познава национални граници, за което няма в краткосрочен план намиране на ваксина. Това, което беше докладвано в Берлин от изпълнителния директор на ОИЕ - над 25 % от поголовието на домашната свиня в света е унищожено от заболяването, 51 страни са засегнати и минимум над 10 млн. домашни свине. В ЕВропа страните са 12, интензитетът на огнищата все още в цяла Европа има възходящ тренд. Надяваме се, че с всички промени, които целят да подобрят системата, този тренд тази година ще бъде вече обратен. В цяла Европа много повече и в света от 2016 и 2017 г. изключително интензивен възходящ тренд на разпространение на заболяването. Той продължава и 2019 г. 2020 сме в началото", коментира още Танева. "България изпълнява няколко плана по отношение на превенция на заболяването, според биотопите. Първо, планът за депопулация на дивата свиня. Мога да ви информирам, че към последния ловен уикенд фактите са следните: депопулирани са 36 хил. броя близо, извън намерените трупове, те са към 400. Това представлява около 45 % от нашия план, изготвен въз основа на таксация, на дивата свиня, която сега се оспорва от доста организации. В тази връзка ловният сезон продължава по заповедта за удължаване на сезона вследствие на промените в Закона, които вие гласувахте", каза още министърът. Деница КИТАНОВА

23 Януари 2020 | 09:35 | Агенция "Фокус"