НАЙ-ЧЕТЕНИТЕ НОВИНИ ДО 20:57


СВЪРЗАНИ НОВИНИ

В УНСС се проведе научна конференция за подобряване на корпоративното управление в държавните предприятия (ОБЗОР)

В УНСС се проведе научна конференция за подобряване на корпоративното управление в държавните предприятия (ОБЗОР)

16 Октомври 2018 | 20:47 | Агенция "Фокус"
София. В Университета за национално и световно стопанство се проведе кръгла маса с международно участие на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – българската перспектива“. Целта на кръглата маса беше обсъждане на дългия път на утвърждаване на Насоките на (ОИСР) за корпоративно управление в предприятия с държавна собственост в българската икономика.
Ректорът на УНСС Проф. Стати Статев официално откри кръглата маса и приветства гостите на събитието. Той се обърна към организаторите, Бистра Боева и Петър Мутафчиев, като им каза, че очаква от тях и техния екип резултати от опорните точки в дискусията. Той обясни, че тези изводи ще бъдат изпратени в законодателната власт на страната. Според проф. Статев по този начин предложенията и идеите, които са обменяни по време на кръглата маса ще има възможност да се оценят и да има по-голяма ефективност от тази среща.
По време на дискусията проф. д.ик.н. Бистра Боева, преподавател във Факултет "Международна икономика и политика", Катедра "Международни икономически отношения и бизнес", каза, че корпоративното управление на предприятията с държавна собственост остава предизвикателство за страната ни. Според нея основните причини за това са неясна аргументация на държавната собственост, липса на финансови цели и отчетност, назначаване на лица на управленски позиции при липса на състезателност на участниците и силно присъствие на политическата власт.
Според председателя на Форума за балкански транспорт и инфраструктура Петър Мутафчиев корпоративното управление на едно частно дружество е по-ефективно, отколкото когато собственикът е държавата. Той смята, че това е така заради различните методи на управление. По думите му предприятията с държавна собственост са с различен закон и други структури са обособени като агенции, които до голяма степен изпълняват търговски функции. Според него държавата следва да бъде информиран и активен собственик, гарантирайки че управлението на държавните предприятия се осъществява по прозрачен и отговорен начин с висока степен на професионализъм и ефективност.
Заместник-генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) Христо Алексиев смята, че не е добро управлението на държавните дружества в България, като според него една от причините за това се крие зад изключително силната политическа намеса в управлението. Той коментира, че при наемане на лица с ръководни функции в държавните предприятия няма конкурсно начало при интервюиране на кандидатите, няма прозрачност и не се търси съответната квалификация за професионалните умения, които изисква позицията. По думите му темата за корпоративното управление на държавните предприятия е много важна, защото въпреки процесът на приватизация, който се случи в България, все още голям дял от икономическите оператори са държавни дружества. „Те са структурно определящи за икономиката и в определени сектори. Тези предприятия стопанисват стратегическа инфраструктура и имат огромни активи“, каза той.
По време на дискусията Иван Такев, председател на Съвета на директорите на Българската фондова борса, посочи, че държавата упражнява право на собственост в държавните предприятия в интерес на обществото. Според него би трябвало да следва политика по отношение на собствеността. „Тя би следвало да бъде обект на отчетност от страна на държавата и информиране на обществеността. Правителството е необходимото периодично да анализира тази политика“, каза още той, като изтъкна, че държавните предприятия трябва да предоставят финансова и нефинансова информация за предприятието в съответствие международно признатите счетоводни стандарти. По думите му най-лесният начин да бъдат провалени определени принципи при налагането на корпоративното управление е когато няма поставяне на цели на дружеството.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Петър Мутафчиев, Форум за балкански транспорт и инфраструктура: Корпоративното управление на едно частно дружество е по-ефективно, отколкото държавното

Петър Мутафчиев, Форум за балкански транспорт и инфраструктура: Корпоративното управление на едно частно дружество е по-ефективно, отколкото държавното

16 Октомври 2018 | 13:13 | Агенция "Фокус"
София. Корпоративното управление на едно частно дружество е по-ефективно, отколкото когато собственикът е държавата. Това каза председателят на Форума за балкански транспорт и инфраструктура Петър Мутафчиев по време на кръгла маса на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на организацията за икономическо сътрудничество и развитие-българска перспектива“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Петър Мутафчиев смята, че това е така заради различните методи на управление. По думите му предприятията с държавна собственост са с различен закон и други структури са обособени като агенции, които до голяма степен изпълняват търговски функции. Според него държавата следва да бъде информиран и активен собственик, гарантирайки че управлението на държавните предприятия се осъществява по прозрачен и отговорен начин с висока степен на професионализъм и ефективност.
По време на дискусията Иван Такев, председател на Съвета на директорите на Българската фондова борса, каза че през годините борсата си е поставяла високо ниво на корпоративно управление. „Спазването на принципите са най-висок приоритет, напълно осъзнаваме важността на това“, каза той. Иван Такев обясни, че държавата упражнява право на собственост в държавните предприятия в интерес на обществото. Според него би трябвало да следва политика по отношение на собствеността. „Тя би следвало да бъде обект на отчетност от страна на държавата и информиране на обществеността. Правителството е необходимото периодично да анализира тази политика“, каза още той. Иван Такев изтъкна, че държавните предприятия трябва да предоставят финансова и нефинансова информация за предприятието в съответствие международно признатите счетоводни стандарти. По думите му най-лесният начин да бъдат провалени определени принципи при налагането на корпоративното управление е когато няма поставяне на цели на дружеството.
Даяна ДЮЛГЕРОВА

Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Христо Алексиев, НКЖИ: Не е добро управлението на държавните дружества в България, политическата намеса трябва да бъде сведена до минимум

Христо Алексиев, НКЖИ: Не е добро управлението на държавните дружества в България, политическата намеса трябва да бъде сведена до минимум

16 Октомври 2018 | 11:16 | Агенция "Фокус"
София. Не е добро управлението на държавните дружества в България. Няма да се спирам в детайли, но модели за добро корпоративно управление има, ние топлата вода няма да я открием, но за мен има нужда от избиране на един, който да отстрани политическата намеса и тя да бъде минимализирана до максимум. Това каза заместник-генералният директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) Христо Алексиев по време на кръгла маса на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на организацията за икономическо сътрудничество и развитие-българска перспектива“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според Алексиев една от причините за това се крие зад изключително силната политическа намеса в управлението на държавните дружества. „Всяко едно такова дружество е нормално да има краткосрочна или дългосрочна програма и към нея да има индикатори, по които да бъде оценявано ръководството на предприятието“, коментира той. Христо Алексиев каза, че при наемане на лица с ръководни функции в държавните предприятия няма конкурсно начало при интервюиране на кандидатите, няма прозрачност и не се търси съответната квалификация за професионалните умения, които изисква позицията. „По-скоро управлението е централизирано, има един министър, които назначава и не се дават обяснения, за компетенциите на наетите и по какъв критерии са избрани те“, смята Алексиев.
„Темата, която коментираме за мен е много важна, защото въпреки процесът на приватизация, който се случи в България, все още голям дял от икономическите оператори са държавни предприятия. Те са структурно определящи за икономиката и в определени сектори. Тези предприятия стопанисват стратегическа инфраструктура и имат огромни активи“, каза той. Според него начинът, по който те се управляват е от съществено значение за икономиката на страната“, каза Алексиев. Той уточни, че при внедряване на корпоративни управления трябва да правим разлика между два типа държавни предприятия. „Едните са създадени с държавен закон и изпълняват публични задачи и услуги, а другите са с държавна собственост, но са обикновени търговски оператори на пазара“, каза той. Според него поради това разделение не би трябвало да се очаква еднакви резултати от всички държавни предприятия. Той даде пример с Националната компания „Железопътна инфраструктура, и как при нея няма как да има печалба, защото това е въведено с европейска директива. По думите му дружеството трябва да покрива само своите разходи, а функциите на дружеството не са финансови.
Даяна ДЮЛГЕРОВА


Отвори в нов прозорец
прочети затвори

Проф. Стати Статев, УНСС: Резултатите от дискусията за корпоративно управление и държавни предприятия ще бъдат изпратени на законодателната власт

Проф. Стати Статев, УНСС: Резултатите от дискусията за корпоративно управление и държавни предприятия ще бъдат изпратени на законодателната власт

16 Октомври 2018 | 10:21 | Агенция "Фокус"
София. Имам изискване към организаторите, Бистра Боева и Петър Мутафчиев и техния екип, след приключване на форума да ми предоставят резултатите от дискусията с опорните точки и те да бъдат изпратени в законодателната власт на страната. Това каза ректорът на УНСС проф. Стати Статев по време на кръгла маса на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на организацията за икономическо сътрудничество и развитие-българска перспектива“, предаде репортер на Агенция „Фокус“. Според проф. Статев по този начин предложенията и идеите, които са обменяни по време на кръглата маса ще има възможност да се оценят и да има по-голяма ефективност от тази среща. „За мен е изключително удоволствие да приветствам тази кръгла маса за развитие и насоки на държавните предприятия. Тук са все колеги и няма как да не кажа, че вие сте в най-големия университет и най-голямото бизнес училище в Югозападна Европа“, каза той. Според него няма нужда да отделя време да обяснява, колко е трудна проблематиката за корпоративното управление на държавните предприятията в България. Проф. Стати Статев специално благодари на проф д.ик.н. Бистра Боева, преподавател във Факултет "Международна икономика и политика", за най-сериозната част от организирането на форума, а именно подбирането на тематиката. “Имам изискване към организаторите, Бистра Боева и Петър Мутафчиев и техния екип, след приключване на форума да ми предоставят резултатите дискусията с опорните точки и те да бъдат изпратени в законодателната власт на страната. Пожелавам успех на бъдещите дискусии“, посочи още проф. Стати Статев.
Даяна ДЮЛГЕРОВА
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

София: В УНСС ще се проведе кръгла маса на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“

София: В УНСС ще се проведе кръгла маса на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и Насоките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие“

16 Октомври 2018 | 07:48 | Агенция "Фокус"
София. Днес и от 9.30 часа в Голямата конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство ще се проведе кръгла маса с международно участие на тема „Корпоративно управление, държавни предприятия и насоките на организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) – българската перспектива“. Това съобщиха от пресцентъра на УНСС. Организатори са УНСС и Форумът за балкански транспорт и инфраструктура (ФБТИ).
Целта на кръглата маса е обсъждане на дългия път на утвърждаване на Насоките на ОИСР за корпоративно управление в предприятия с държавна собственост в българската икономика. Специално внимание ще бъде обърнато на прилагането на Насоките на ОИСР и добрите практики за тяхното прилагане в предприятията с държавна собственост в Швеция, балтийските страни и др.
Във форума ще участват представители на държавни институции, бизнеса и неправителствения сектор, сред които: проф. д.ик.н. Бистра Боева, УНСС, Христо Алексиев, председател на УС на НКЖИ, Сорана Бачу от Института за корпоративно управление, Иван Такев, председател на Съвета на директорите на Българската фондова борса, Горан Свенсон, президент на Българо-скандинавската търговска камара, Андрис Графс, председател на Балтийския институт за корпоративно управление и др.
Отвори в нов прозорец
прочети затвори

СНИМКА НА ДЕНЯ
In memoriam. Красимир Узунов.
In memoriam. Красимир Узунов.

ВИДЕО
Неочаквана ваканция
Неочаквана ваканция
Официалната страница Информационна Агенция Фокус във Facebook
Начало | Услуги | Архив | Партньори | Тарифи | Радио реклама | За нас | Общи условия | Кариери | Контакти |
© 2019 Информационна агенция ФОКУС Съдържанието на Информационна агенция ФОКУС и технологиите, използвани в интернет страницата, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права. Всички текстови, аудио, видео, фотографски и графични изображения, публикувани в базата данни, са собственост на Информационна агенция ФОКУС, освен ако изрично е посочено друго. ПОЛЗВАТЕЛИТЕ и АБОНАТИТЕ се задължават да използват материали от информационната база данни съгласно Общите условия на Информационна агенция ФОКУС и действащото в Република България законодателство.